Artikel Mc. Dougall

(uit de Locomotief 21-2-1948)