Artikel Jan Koot

Bronvermelding:

Dit artikel is geschreven door Jan Koot en gepubliceerd op 1 september 1985 in het Blad Moesson.