Artikelen uit diverse Boeken en kranten.

Hier staan ALLE artikelen onder elkaar in volgorde van publicatie.

Artikel Dr. L. de Jong deel 11a van de serie: Het Koninkrijk der Nederlanden in WOII.

De "Stoomvaart Maatschappij Nederland" heeft op 28 december 1945 aan alle nabestaanden van de omgekomen opvarenden van de m.s. Poelau Bras onderstaande brief gestuurd met een beschrijving van de ramp.

Een artikel uit de Bunschoter van 30 december 1981. Matroos Koelwijn doet zijn verhaal in deze krant.

Op eerste 2 bladzijden lopen de kolommen door. Bladzijde 3 is een aparte pagina.

Het artikel over de Poelau Bras in de Telegraaf van 7 maart 2022.

Artikel uit het Vrije Volk 29 januari 1948

Artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant 11 januari 1943.

Het onderstaande artikel is geschreven door Helen Colijn.

Onderstaand artikel is uit het Indische dagblad "De Locomotief" van 21 februari 1948 geschreven door William Mc Dougall Journalist van het Amerikaanse blad United Press.

Alleen de eerste 2 kolommen van de volgende pagina horen bij het bovenstaande artikel.

Advertentie uit het Leidsch Dagblad m.b.t. de voorinschrijving voor de uitgave van het boek "Vaarwel tot Betere Tijden" waarin een uitgebreide weergave wordt gegeven van het bombardement en het verblijf op zee.

Artikel uit De Linie 29 Januari 1947 (De tekst is moeilijk leesbaar ik probeer een betere versie te bemachtigen)