POELAU-BRAS

For English: Use Google Chrome -> Go to right hand topcorner and press the 3 dots-> chose "vertalen" -> Chose English

Welkom op de Homepage van de "POELAU-BRAS".

Mijn persoonlijke zoektocht naar “ wie zat in welke reddingboot ? “.  

Mijn naam is Peter Versteeg. Ik ben de oudste zoon van Marine vlieger P.N. Versteeg (Piet). 

In dienst bij de Koninklijke Marine van 1939 - 1968.


Op 7 maart 1942 zat mijn vader op het koopvaardijschip de  "Poelau Bras" van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) toen deze door Japanse jagers werd gebombardeerd en tot zinken gebracht. Op internet zijn diverse verhalen te vinden die de ramp in meer of mindere details beschrijven. Ook op deze website zijn die te vinden. Samen met 115 andere mensen van de Marine, de SMN,

 de Bataafse Petroleum Maatschappij  (BPM), de SHELL en enkele passagiers is het hem gelukt om met een van de 3 overgebleven reddingboten na 5 dagen Sumatra te bereiken. De overige reddingboten deden er respectievelijk 6 en 7 dagen over. 

Na een kort verblijf in de kampong bij Kroé waar ze gevoed en gekleed werden zijn ze na enkele dagen verraden en het merendeel heeft de oorlogstijd in Japanse krijgsgevangenschap doorgebracht. 

Zoals zoveel mensen, die een dergelijke ramp heeft meegemaakt heeft mijn vader er heel weinig over verteld. Pas nadat hij was overleden is mijn belangstelling gewekt en ben ik dingen gaan verzamelen. Dat was nog zonder internet. Pas nadat ik op 15 augustus 2017 de toespraak van Andrée van Es (voormalig voorzitter van de PSP en 2e kamerlid voor GroenLinks) bij de Indië herdenking in Den Haag had gehoord werd mijn belangstelling en zoektocht aangewakkerd. Ik zat daar tussen de 3000 aanwezigen met 3 collega's van de Stichting Vrienden van de Catalina (waar ik vrijwilliger bij ben) omdat de Catalina PH-PBY als eerbetoon over zou vliegen. Andrée van Es sprak in haar toespraak over haar oom Rudi van Es die als Marine vlieger de ramp met de "Poelau Bras" had overleefd. Na afloop sprak ik haar en Rob ( de zoon van Rudi van Es) in het World Forum en zij waren sprakeloos toen zij hoorden dat mijn vader naar alle waarschijnlijkheid bij de vader van Rob in de boot zat.

De link naar de herdenkingstoespraak van Andrée van Es: https://www.npostart.nl/nos-indie-herdenking/NOSIndieherdenking Kies bij "afleveringen" 2017. Kies de volledige uitzending (1 uur 34 min). Spoel door naar 19 minuut 35 sec. (u moet helaas 2 advertenties bekijken die tot. 30sec. duren). 

De toespraak duurt tot 10 min. Mocht u de Catalina willen zien overvliegen tijdens die herdenking dan moet u doorspoelen naar 1uur 12 min.


Op internet zijn de namen te vinden van zowel degenen die het bombardement niet hebben overleefd als van de personen die het wel gered hebben. Maar nergens is te vinden wie van de geredde personen in welke van de 3 reddingboten gezeten hebben. Ik probeer met de gegevens die ik gevonden heb dat voor elkaar te krijgen. Op dit moment kan ik 90 van de 116 geredde personen toewijzen aan een van de 3 reddingboten. Hoe ik dat voor elkaar heb gekregen? Door uit boeken, dagboeken, artikelen in tijdschriften, kranten en op internet de namen te zoeken en te registreren die de schrijvers (van wie bekend is waar ze zijn geland) in hun boek of artikel genoemd hebben.

Toch ontbreken er nog veel namen en daar kan ik alle hulp bij gebruiken. Ik heb inmiddels met een 6-tal " zonen of kleinzonen van " en anderen die ook bezig zijn met de geschiedenis van de Poelau Bras gesproken en mij is gebleken dat veel mensen geen of weinig kennis of achtergrond hebben van wat er zich toen bij hun familielid heeft afgespeeld, maar daar toch heel graag meer over zouden willen weten. Met behulp van deze eenvoudige website (die ik samen met oud-collega Johan Lambillion heb gemaakt) wil ik degenen oproepen die een familielid had die de ramp en de oorlog heeft overleefd en die nog niet op de lijst van een van de reddingboten staat en die bij kan dragen aan het oplossen van deze puzzel om mij te mailen door het contactformulier op de website in te vullen. 

Van een aantal artikelen die ik in de loop der jaren gevonden heb is niet (meer) te achterhalen in welk tijdschrift die gepubliceerd zijn, d.m.v. deze site hoop ik die informatie alsnog te kunnen achterhalen zodat ik de bronvermelding, waar die ontbreekt, kan aanvullen.

Door deze publicatie en de aandacht via kranten hoop ik dat ik de lijst kan aanvullen. 

Als er aanvullingen zijn op de website meld ik dat in:  NIEUWS 

PS: De website is nog in ontwikkeling en er zullen zeker nog onvolkomenheden in zitten. De site wordt zoveel en zo snel als mogelijk bijgewerkt of gecorrigeerd als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die het vermelden waard zijn. 


Speciale dank aan Jos Rozenburg die gezorgd heeft voor veel aanvullingen op de persoonsgegevens van veel opvarenden.